Komediowo.pl
Image default

Jaki jest cel kursów dla ratowników medycznych?

Kursy dla ratowników medycznych to otwarta furtka do nowych możliwości oraz kolejny etap doskonalenia zawodowego. Dzięki odbyciu kursu doskonalenia zawodowego podniesiesz kompetencje, uzyskasz 120 punktów edukacyjnych oraz zdobędziesz wpis do Karty Doskonalenia Zawodowego.

Cel kursów dla ratowników medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775) reguluje formę, sposób i zakres doskonalenia zawodowego. Kurs doskonalący jest formą kształcenia, który trwa nie mniej niż trzydzieści godzin zajęć edukacyjnych. Po jego ukończeniu, kursant jest bogatszy o zaktualizowaną wiedzę oraz praktycznie przeszkolony, między innymi z korzystania z profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu ratującego życie. Ponadto jego wiedza zostaje znaczenie pogłębiona w zakresie medycyny ratunkowej. Dzięki dogłębnemu zapoznaniu się z organizacją systemu ratowniczego, kursant może efektywniej, szybciej i w doskonalszy sposób wykonywać swoją pracę. Kurs jest zgodny z wymaganiami programu nauczania i kończy się egzaminem. Każdy ratownik medyczny musi dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego.

Wpis do Karty Doskonalenia Zawodowego

Podniesienie kompetencji zawodowych jest wymagane w okresie pięciu lat okresu edukacyjnego od uzyskania dyplomu ratownika medycznego. Wymagane jest uzyskanie minimum 200 punktów. Za odbycie kursu doskonalącego przysługuje 120 punktów, resztę punktów można zdobyć, uczestnicząc w innych formach edukacyjnych, opierających się na seminariach lub procesie samokształcenia. Warto nadmienić, że wymogiem koniecznym uprawniającym do uczestnictwa w kursie jest posiadanie licencjatu z ratownictwa medycznego lub posiadanie tytułu ratownika medycznego nabytego w szkole policealnej. Ukończenie kursu doskonalącego oraz zdanie egzaminu wieńczącego kurs, skutkuje wpisem do Karty Doskonalenia Zawodowego. Oprócz tego, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czego możemy dowiedzieć się na kursie?

Na kursie uzupełniamy wiedzę z zakresu systemu ratownictwa medycznego na terytorium kraju, a także w innych państwach. W sposób szczegóły są również omawiane systemy powiadamiania ratunkowego i łączności oraz przedstawiane są zasady farmakoterapii w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia. Zdecydowanie najważniejszymi aspektami omawianymi na kursie są jednak medyczne czynności ratunkowe, takie jak: odsysanie dróg oddechowych, podawanie tlenu, przywracanie drożności dróg oddechowych bez przyrządów i przyrządowe, przeprowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przygotowanie pacjenta do transportu, opatrywanie ran i unieruchamianie kręgosłupa. Pogłębisz swoją wiedzę w zakresie działania w przypadku masowych wypadków lub katastrof. Opanujesz do perfekcji badanie gazometryczne krwi włośniczkowej, nauczysz się rozwiązywać problemy zespołowo i przetestujesz swoje umiejętności i zdobytą wiedzę w środowisku symulowanym na angażujących zajęciach praktycznych.

Odbycie kursu zawodowego to obowiązek. Warto zawczasu dowiedzieć się, gdzie taki kurs lub szkolenie jest organizowane, aby móc zaplanować swój czas i zapisać się, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Warto przede wszystkim skorzystać z oferty szkół medycznych, gdzie wykładowcami są praktycy, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. Sprawi to, że kurs nie będzie tylko obowiązkiem, ale stanie się ciekawym sposobem na poszerzenie własnej wiedzy.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia

Related posts

Dlaczego protetycy słuchu odradzają stosowanie wzmacniaczy słuchu?

admin

Jak doprowadzić ją do orgazmu?

admin

Jakie sukienki są godne polecenia?

admin