Komediowo.pl
Image default

Czym jest separator amalgamatu?

Separator amalgamatu to urządzenie, które stosuje się w gabinetach stomatologicznych. Służy do zatrzymywania i zbierania cząsteczek amalgamatu, jak również cząstek, które znajdują się w zużytej wodzie. Separator zbiera rtęć znajdującą się między pompą a kanalizacją. Amalgamat zawiera niebezpieczną rtęć w dużym stężeniu oraz metale ciężkie. Rtęć elementarna tj. w postaci płynu lub pary sama w sobie nie jest wysoce toksyczna, ale wyniku działania bakterii obecnych w rzekach, jeziorach i oceanach ulega procesowi metylacji w tzw. metylortęć. Metylortęć jest to najbardziej toksyczna postać rtęci, która negatywnie wpływa na układ enzymatyczny organizmu człowieka, jak również na układ immunologiczny i zmysły dotyku, smaku i wzroku. Separatory, które zostały udostępnione do użytkowania z dniem 1 stycznia 2018r. zapewniają zatrzymywanie co najmniej 95% cząstek amalgamatu. Obecnie amalgamat stomatologiczny nie może być stosowany w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem szczególnych potrzeb medycznych pacjenta.

Amalgamat stomatologiczny a prawo polskie

Jak wynika z rozporządzenia Unii Europejskiej w gabinetach stomatologicznych rocznie usuwa się 3,7 tony rtęci, która przyczynia się właśnie do skażenia wody. Jego działanie ma zapobiegać przedostawaniu się cząsteczek do kanalizacji i zapewniać w pełni ochronę środowiska. Stomatolodzy są również zobowiązani do oddawania separatorów amalgamatu do przetworzenia (utylizacji), po roku użytkowania wymagana jest wymiana wkładu.

Jaki separator amalgamatu wybrać?

Wybierając separator amalgamatu należy kierować się nie tylko ceną, która kształtuje się w granicach od 2 tysięcy – jak polskie, firmy LIDREX – do 7 tysięcy złotych za zagraniczne, ale jakością zakupowanego sprzętu, wystrzegać się natomiast separatorów, które nie spełniają żadnych wymagań ISO. Uwzględnić tez należy, czy firma posiada na konkretny separator certyfikat czy też paszport techniczny, oferuje montaż separatora oraz wsparcie podczas przeglądu technicznego lub kontroli sanepidu. Ważna kwestią jest to, czy firma oferuje utylizację amalgamatu. Należy też sprawdzić warunki gwarancji.

Obowiązek stosowania separatorów w niektórych gabinetach nakłada na Polskę art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. W przypadku wielostanowiskowych placówek dentystycznych wystarczy, aby urządzenie obejmowało jedno stanowisko dentystyczne.

Natomiast w związku z unijnymi regulacjami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, będą musiały być wyposażone w separatory amalgamatu. Natomiast gabinety ortodontyczne i protetyczne nie będą musiały być wyposażone w takie urządzenie, gdyż nie podlegają temu prawu ze względu na brak usuwania wypełnień amalgamatowych. Amalgamat stomatologiczny będzie musiał występować tylko w formie kapsułkowej w odmierzanej dawce.

Materiał Parntera – TrioDent: Stomatolog Warszawa

Related posts

Pieluchomajtki – jak otrzymać refundację?

admin

Ozonowanie krwi – jakie są zalety?

admin

Jakie efekty daje fluoryzacja zębów?

admin