Komediowo.pl
Image default

Zastosowanie komory klimatycznej w laboratorium

Medycyna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie wykonywane są nawet najbardziej skomplikowane badania, które znacznie ułatwiają diagnostykę oraz pomagają wykryć wcześniej groźne schorzenia. Dzięki technice i nowoczesnym sprzętom możliwe jest ratowanie ludzkiego życia. Jednym z takich sprzętów jest komora klimatyczna, która najczęściej wykorzystywana jest w laboratorium. Jakie jest jej przeznaczenie? Czym charakteryzuje się taka komora?

Co to jest komora klimatyczna?

Komora klimatyczna nazywana jest inaczej komorą do badań klimatycznych. Taka komora umożliwia utrzymanie określonych warunków, na przykład zachowanie poziomu wilgotności albo temperatury. To miejsce, w którym można zasymulować różne warunki atmosferyczne. Nie bez znaczenia jest także czyli natężenie światła. Komory klimatyczne można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są komory do testów stabilności, natomiast drugi rodzaj to komory klimatyczne do testowania wpływu dynamicznych zmian klimatu.

Do czego używa się komór klimatycznych?

Rodzaj komory klimatycznej ściśle wiąże się z możliwościami wykonywania w niej różnych testów. Komory klimatyczne do testów stabilności zazwyczaj wykorzystywane są do  długookresowych badań stabilności, podczas których utrzymują one określone parametry, takie jak temperatura i wilgotność na stałym, zadanym poziomie. Z tego względu znalazły swoje miejsce w różnych gałęziach przemysłu oraz badaniach laboratoryjnych. Dzięki takim testom można zbadać daną próbkę materiału i określić jej wytrzymałość na przykład na wysoką lub ekstremalnie niską temperaturę czy wysoką wilgotność. Pozwala to na przeprowadzenie testów starzenia się, długookresowych testów stabilności oraz przechowywania w ściśle określonych warunkach. Z kolei komory klimatyczne dynamiczne służą do realizacji programów, podczas których warunki zmieniają się okresowo z zadaną częstotliwością.

Testy przy użyciu komory klimatycznej

W laboratorium przeprowadza się cztery główne rodzaje testów, a każdy z nich ma inne przeznaczenie:

  • testy stabilności on-going, czyli testy, które badają czy możliwe jest zachowanie jakości danego produktu (na przykład leku) po upływie terminu przydatności do spożycia. Jest to bardzo istotna analiza, ponieważ pozwala ona potwierdzić jakość produktów, które już zostały wypuszczone na rynek.
  • przyspieszone testy trwałości, czyli testy, które są w stanie zasymulować przyspieszony proces starzenia się wyrobów farmaceutycznych. Odbywa się to przy zastosowaniu znacznie wyższej niż normalnie temperatury. W ten sposób sprawdza się, jak zestarzeją się leki.
  • badania długookresowe, czyli procedura, która pozwala na obserwowanie leków i zmian pod wpływem rzeczywistych warunków klimatycznych w czasie rzeczywistym.
  • testy wytrzymałościowe, czyli testy badające stabilność w ekstremalnych warunkach, takich jak bardzo wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. Nie każda komora klimatyczna umożliwia przeprowadzania takiego testu.

Budowa komory klimatycznej

Chcąc lepiej zrozumieć działanie komory klimatycznej, warto zatrzymać się dłużej nad jej budową i poznać ją od strony technicznej. W dużej mierze budowa komory klimatycznej zależy od jej wielkości. Stosuje się niewielkie komory, które można zmieścić na stole laboratoryjnym, ale także duże komory, których wymiary są zbliżone do wymiarów człowieka.

Inspirowane: wamed.pl – producent sprzętu medycznego