Komediowo.pl
Image default

Widły w wózku widłowym – kiedy wymienić a kiedy regenerować?

Jednym z najbardziej charakterystycznych i najmocniej eksploatowanych elementów wózka widłowego są widły. Rodzaj wykonywanej pracy sprawia, że narażone są na szybkie zużycie oraz różne uszkodzenia. W celu zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich stan techniczny powinien być na bieżąco kontrolowany. W przypadku wykrycia usterek konieczny jest zakup nowych wideł lub poddanie starych regeneracji.

Ocena stanu technicznego wideł

Tempo zużywania się wideł uzależnione jest w dużej mierze od sposobu eksploatacji wózka. Każdy producent podaje zalecany termin wymiany tego elementu, jednak należy go traktować wyłącznie orientacyjnie. Podczas oceny technicznej wideł należy zmierzyć ich kąt rozwarcia, sprawdzić poziom wytarcia dolnych powierzchni oraz zmierzyć ich grubość. W przypadku nadmiernego wytarcia wideł, występowania pęknięć lub odkształceń wózek może nie zostać dopuszczony do pracy. W takiej sytuacji konieczna będzie wymiana lub regeneracja niesprawnego elementu. Prace regeneracyjne powinny być wykonywane przez doświadczonych fachowców przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Kiedy i dlaczego warto zdecydować się na regenerację wideł?

Regeneracja wideł jest opłacalna pod względem ekonomicznym. Przyjmuje się, że całkowity koszt regeneracji, uwzględniający koszty robocizny stanowi zwykle nie więcej niż 30-35% wartości nowych wideł. Wysokość opłat będzie uzależniona przede wszystkim od poziomu zużycia wideł i czasu, który trzeba poświęcić na ich naprawę. Wykonywanie tego rodzaju czynności ma na celu usunięcie drobnych wad i przedłużenie żywotności tego elementu. Procesowi regeneracji mogą być poddawane widły, które zostały wygięte wskutek uszkodzenia mechanicznego, w których nastąpiło uszkodzenie lub zużycie tulei, prowadnic, zaczepów lub mocowania siłowników. Wygięty osprzęt utrudnia lub uniemożliwia podnoszenie ładunków, dlatego powinien zostać poddany fachowemu prostowaniu bez naruszania właściwości materiału. Zużyte lub uszkodzone podzespoły zostają wymienione na nowe. Widły, które zostały zregenerowane, zostają skontrolowane przez pracownika Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli ich stan techniczny będzie zadowalający, urzędnik dopuści je do użytku.

Sytuacje, w których konieczna jest wymiana

Kiedy stopień wyeksploatowania wideł jest zbyt duży, przeprowadzenie regeneracji nie jest możliwe. Prac naprawczych nie wykonuje się również w momencie, gdy jest to ekonomicznie nieuzasadnione. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zakup nowego elementu. Wymianę wideł na nowe należy przeprowadzić, gdy ich grubość wskutek wytarcia uległa zmniejszeniu o więcej niż 10% od wartości początkowej lub poziom wytarcia jest wyższy niż 5 mm. Regeneracji nie mogą zostać poddane elementy, na których wykryto pęknięcia ze względu na zwiększone ryzyko złamania. Do naprawy nie nadają się także widły o stopniu wygięcia wyższym niż 10% lub kącie rozwarcia różniącym się od oryginalnej wartości o więcej niż 3%.

Podsumowanie

Widły do wózków widłowych to element narażony na szybkie zużycie eksploatacyjne. Chociaż regeneracja wideł nie zastępuje okresowej wymiany zużytego elementu, pozwala wydłużyć ich żywotność. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji wózka widłowego i uzyskanie realnych oszczędności.

źródło: lubritech.com..pl – części do wózków widłowych

Related posts

Jak działa przydomowa elektrownia słoneczna 

admin

Transport materiałów niebezpiecznych – dlaczego warto skorzystać z rozwiązań telematycznych?

admin

Audyt w magazynie – kiedy i dlaczego warto go przeprowadzić?

admin