Komediowo.pl
Image default

Slim VAT czyli kolejne zmiany dla firm

Z końcem roku 2022 zapowiadana jest nowelizacja przepisów ustawy o VAT (oraz innych ustaw podatkowych), mająca stanowić kolejny „pakiet” uproszczeń dla podatników, czyli tzw. Slim VAT 3. W chwili obecnej należy pamiętać, iż (mająca wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.) zmiana obowiązujących przepisów prawa w dalszym ciągu znajduje się w fazie projektu. Oznacza to, iż może ona jeszcze ulec wielu modyfikacjom, a na kształt końcowy (i wiążący zarazem) należy zaczekać do jej faktycznego zatwierdzenia (czyli podpisania ustawy przez Prezydenta). Niemniej, już teraz można zwrócić uwagę na obszary, w ramach których zapowiadane są zmiany.

Status małego podatnika

W chwili obecnej małym podatnikiem VAT może być podmiot (podatnik VAT), u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami kryterium to ma zostać podwyższone do równowartości 2 mln euro. Status małego podatnika pozwala na skorzystanie z określonych preferencji podatkowych, takich jak:

  • prawo do stosowania niższej stawku podatku w CIT, czy
  • w zakresie VAT – ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego według metody kasowej oraz
  • prawo do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne.

Zmiany Slim VAT teoretycznie powinny powiększyć grono podatników, mogących skorzystać z ww. preferencji. W praktyce będzie to dotyczyło głównie tych przedsiębiorców, którzy dotychczas granicę sprzedaży 1,2 mln euro nieznacznie przekraczali. Dodatkowo, w celu sprawdzenia faktycznych korzyści płynących z posiadania statusu małego podatnika, należałoby udać się do biura rachunkowego prowadzącego usługi księgowe.

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej

Jedną z planowanych zmian stanowi również doprecyzowanie zasad dotyczących przeliczania na polskie złote należności wynikających z faktur korygujących (in plus oraz in minus) wystawionych w walutach obcych. Mianowicie, zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie zasada, w myśl której – w celu przeliczenia podstawy opodatkowania wynikającej z takiej faktury korygującej – zastosowanie będzie miał ten sam kurs, który stosowany był w rozliczeniu pierwotnym.

Powyższa zasada faktycznie w sposób istotny uprości rozliczenia z tytułu faktur korygujących.

Konsolidacja wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP

Zmiany obejmą również zasady wydawania WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej), WIA (Wiążącej Informacji Akcyzowej), WIT (Wiążącej Informacji Taryfowej) oraz WIP (Wiążącej Informacji o Pochodzeniu). Zgodnie z nowymi przepisami organy dotychczas uprawnione do wydawania ww. informacji zastąpi jeden organ – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (który obecnie jest odpowiedzialny wyłącznie za WIS). W swoim założeniu ma to ujednolicić i uprościć zarazem procedury wydawania ww. informacji – tj. informacji związanych z: ustalaniem klasyfikacji towarów i usług, ustalaniem klasyfikacji taryfowej towarów, ustalaniem klasyfikacji wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych oraz poświadczaniem pochodzenia towarów (niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia z organami podatkowymi, w tym przyjęcia prawidłowych stawek).

Slim VAT zakłada również szereg innych zmian w przepisach podatkowych, których sposób stosowania i wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej powinny być zweryfikowane w oparciu o indywidualny charakter firmy oraz jej aktualną sytuację. Mając na uwadze wielość zmian oraz ich zakres, najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania podmiotom zajmującym się w tym sposób profesjonalny, np. poprzez zaangażowanie biura księgowego w Warszawie.

Related posts

Restauracje szukają kelnerów po pandemii – kurs kelnerski pozwoli Ci negocjować wyższe stawki

admin

Rodzaje papierów wartościowych

admin

Co otworzyć w małej miejscowości? 3 pomysły na firmę w małym mieście

admin