Komediowo.pl
Image default

Na czym polega unieszkodliwianie odpadów medycznych ?

Odpady medyczne należą do wyjątkowej grupy odpadów, które powstają w miejscach, gdzie świadczone są usługi o charakterze medycznym. Tego typu odpady powstają również w miejscach, gdzie wykonuje się badania medyczne, lub tam gdzie odbywają się doświadczenia naukowe. Ponadto mogą one pochodzić także z salonów fryzjerskich, kosmetycznych, czy też z miejsc, gdzie wykonywane są tatuaże. Część z powyżej wymienionych charakteryzuje się niebezpiecznymi i zakaźnymi właściwościami, a pozostałe klasyfikowane są jako odpady inne niż niebezpieczne. W Polsce istnieje obowiązek przetwarzania odpadów medycznych, jak również unieszkodliwiania odpadów zakaźnych i gospodarki odpadami medycznymi.

Rodzaje odpadów medycznych 

Zasadniczo odpady medyczne możemy podzielić na kilka grup i są to odpowiednio :

  • odpady medyczne specjalne : są to między innymi resztki tabletek, przeterminowane leki, czy chemikalia,
  • odpady medyczne zakaźne : są to między innymi pojemniki na krew, żywe drobnoustroje, organy, jak również odpady zawierające toksyny,
  • odpady inne niż niebezpieczne : do tej grupy zaliczyć można między innymi strzykawki, rękawiczki, czy narzędzia chirurgiczne i zabiegowe.

Powstawanie odpadów medycznych odbywa się podczas świadczenia różnych usług o charakterze zdrowotnym. Mogą być efektem operacji, standardowych badań ( chociażby badania krwi ), jak również zabiegów ratujących życie. Ich segregacja i przechowywanie mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Bardzo istotny jest także proces unieszkodliwiania odpadów medycznych, który musi odbywać się zgodnie z prawem i na specjalnych zasadach.

Odpady medyczne mogą występować w różnych stanach skupienia. Wyróżniamy odpady medyczne w postaci gazowej, ciekłej, albo też w postaci stałej. Unieszkodliwianiem odpadów medycznych zajmują się tylko wyspecjalizowane firmy. Jedyną dopuszczalną metodą utylizowania odpadów medycznych w Polsce jest ich spalanie.

Odbiór z miejsca powstawania 

Podstawą utylizacji tego typu odpadów jest skuteczne, jak również zgodne z obowiązującymi przepisami segregowanie. Odpady medyczne powinno się umieszczać w specjalnych workach ( w czerwonych workach umieszcza się najbardziej niebezpieczne odpady, takie jak organy, w żółtych zaś chemikalia ). Pozostałe rodzaje odpadów medycznych można umieszczać w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Pojemniki i worki na odpady medyczne muszą być szczelnie zamykane, opisane i zawierać datę zamknięcia, jak również kod odpadów. Nie mogą też zostać naruszone. W takiej formie transportuje się je do zakładów utylizujących. Transport odbywa się tylko i wyłącznie samochodami przeznaczonymi specjalnie do tego celu.

Dozwolone metody utylizacji

Odpady medyczne należą do szczególnych odpadów i nie można ich w żadnym wypadku utylizować na ogólnie przyjętych zasadach. Jedyną metodą, która jest prawnie dopuszczona i obowiązującą w naszym kraju jest spalanie odpadów medycznych w specjalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii, jak również wszelkiego rodzaju chorobom zakaźnym.

Spalanie odpadów medycznych 

Cały proces spalania odpadów medycznych odbywa się w specjalnie przystosowanych instalacjach, w których minimalna temperatura to 1100 stopni Celsjusza. W instalacjach tych zamontowane są specjalne filtry, które mają za zadanie zapobiegać przedostaniu się szkodliwych substancji do atmosfery. Odpady zakaźne mogą być spalane wyłącznie bez ich zmieszania z innymi odpadami. Pozostałości po utylizacji termicznej mogą zostać poddane recyklingowi.

Related posts

Wkłady koronowe – dlaczego warto się na nie zdecydować?

admin

Czym jest separator amalgamatu?

admin

Z jakimi problemami warto udać się na konsultację ortopedyczną?

admin