Komediowo.pl
Image default

Rodzaje papierów wartościowych

Papiery wartościowe są najpopularniejszymi instrumentami finansowymi, z którymi najbardziej kojarzą się akcje i obligacje. W jaki sposób klasyfikuje się te instrumenty finansowe? Jakie są rodzaje papierów wartościowych? Sprawdź w naszym artykule.
Papiery wartościowe to nie tylko akcje i obligacje. Można je podzielić ze względu na różnorodne kryteria takie jak przedmiot uprawnień, czas ważności dokumentu, konstrukcja prawna czy funkcja ekonomiczna. Aby dowiedzieć się o tym więcej, przeczytaj o tym tutaj i otwórz konto demonstracyjne, aby ćwiczyć swoje umiejętności w praktyce u renomowanego brokera.

Akcje

Akcje giełdowe potwierdzają, że ich właściciel posiada udział w majątku spółki, która dokonała ich emisji. Gdy inwestor nabywa akcje, staje się tym samym współwłaścicielem majątku wybranego przedsiębiorstwa. Oczywiście z tego tytułu przysługują mu różne prawa, zarówno korporacyjne, jak i majątkowe. Są to między innymi prawo głosu w decyzjach, które dotyczą przyszłości spółki czy też prawo do dywidendy.

Akcje można podzielić na kilka rodzajów, w tym:

  • akcje imienne,
  • akcje na okaziciela.

Cechą charakterystyczną pierwszej grupy jest to, że posiadają imię i nazwisko akcjonariusza. Właśnie dlatego najczęściej są własnością ludzi, którzy daną spółkę założyli.

Akcje dzielą się także na uprzywilejowane oraz zwykłe. Dzięki tym drugim inwestor zyskuje prawo do:

  1. uczestnictwa i głosu w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
  2. udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę,
  3. pierwokupu nowych akcji spółki.

Z kolei posiadacz akcji uprzywilejowanych może dodatkowo liczyć na inne uprawnienia.

Obligacje

Inwestor, który kupuje obligacje, staje się automatycznie wierzycielem ich emitenta. Mówiąc prościej, daje mu pożyczkę, a w zamian emitent zobowiązuje się do regularnej wypłaty procentowych zysków, a także zwrotu całkowitej sumy na koniec okresu trwania umowy, który nazywany jest terminem wykupu.

Emitentem obligacji bywają różne podmioty. Można do nich zaliczyć między innymi Skarb Państwa, gminę, miasto, bank, a także prywatne przedsiębiorstwo.

Niezwykle interesujące jest to, że z punktu widzenia prawa obligacje są znacznie bardziej uprzywilejowane. Co to oznacza w praktyce? Otóż, emitent w pierwszej kolejności spłaca zawsze swoje wierzytelności, a dopiero po tym może się zająć podziałem potencjalnego majątku na wszystkich swoich akcjonariuszy. Co więcej, w przeciwieństwie do akcji, obligacje uważane są za papiery wartościowe o znacznie niższym poziomie ryzyka.

Related posts

Total Design Management, czyli jak zostać menedżerem designu?

admin

W poszukiwaniu niekonwencjonalnych towarów, czyli skup stocków magazynowych

admin

Jak wygląda współpraca z firmą windykacyjną?

admin