Komediowo.pl
Image default

Co wpływa na skuteczność windykacji?

Odzyskanie długu bywa uciążliwe, wierzyciele często nie są w stanie samodzielnie skłonić do spłaty zaległych faktur swoich dłużników. Z pomocą może przyjść firma windykacyjna, która wykorzystując wszystkie dostępne sposoby, odzyska pieniądze wierzyciela.

Czym jest skuteczna windykacja?

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że windykacja najczęściej nie jest egzekucją komorniczą, choć można znaleźć pewne cechy wspólne. W obu przypadkach celem jest odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika, ale te procesy odbywają się w różnym czasie i bazują na innych przepisach prawnych. Krótko mówiąc, windykacja odbywa się przed egzekucją komorniczą, na etapie, w którym wierzyciel chce ugodowo rozwiązać spór z dłużnikiem, w teorii powinna opierać się na dialogu i osiągnięciu wspólnego celu w postaci uregulowania należności.

Rodzaje windykacji

Odzyskiwanie należności to proces, który można przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest windykacja polubowna, która ma na celu skłonienie dłużnika do zapłaty zobowiązania. Jest to wykorzystanie wszelkich sposobów perswazyjnych takich jak:

  • negocjacje i mediacje z dłużnikiem;
  • wezwania do zapłaty;
  • spotkania z dłużnikiem;
  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem.

Ten rodzaj windykacji jest najbardziej neutralny i ugodowy. Windykatorem może być kancelaria prawna, firma windykacyjna lub po prostu pracownik wierzyciela. Pozostałe możliwości niosą za sobą bardziej doniosłe skutki prawne.

Jeśli polubowne rozwiązanie sporu między stronami nie może być skuteczne, wówczas pomocna będzie windykacja sądowa, która polega na wystąpieniu na drogę sądową z powództwem o zapłatę. Pozew można złożyć do sądu właściwego miejscowo lub przez e-sąd. Po rozpatrzeniu sprawy wierzyciel uzyskuje nakaz zapłaty, który stanowi tytuł egzekucyjny, z którym może rozpocząć dalsze czynności windykacyjne.

Po otrzymaniu klauzuli wykonalności do tytułu egzekucyjnego uzyskanego w postepowaniu sądowym wierzyciel może rozpocząć egzekucję komorniczą. Na tym etapie wierzyciel przekazuje nadzór nad sprawą komornikowi, który na jego wniosek prowadzi czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności. Równocześnie z działaniami komornika nadal można prowadzić działania mające na celu odzyskiwanie należności ugodowo.

Wsparcie dla wierzyciela

Wierzyciele, którzy nie chcą dłużej samodzielnie dochodzić swoich pieniędzy, mogą skorzystać z usługi windykacji za prowizję. Kancelarie i firmy windykacyjne świadczą usługi odzyskiwania należności bez dodatkowych nakładów finansowych po stronie wierzyciela. Do zapłaty za usługę dochodzi dopiero w momencie skutecznego wyegzekwowania należności od dłużnika. Jest to ogromna zaleta, ponieważ wierzyciel po wielu tygodniach prób dochodzenia swojego prawa samodzielnie przestaje wierzyć, że kiedykolwiek odzyska swoje pieniądze, a czasochłonność prób kontaktu z dłużnikiem uniemożliwia swobodne prowadzenie firmy lub korzystanie z życia rodzinnego. Wówczas nie ma też ochoty ponosić kolejnych wydatków związanych z zadłużeniem. Windykacja za prowizję to świetne rozwiązanie, w którym liczy się efekt a nie samo działanie. Firmy windykacyjne mogą stanowić wsparcie we wszystkich wcześniej wskazanych rodzajach windykacji.

Przed postępowaniem sądowym podejmują wszystkie legalne czynności zmierzające do nakłonienia do spłaty zobowiązania, są to między innymi dialog i próby negocjacji z dłużnikiem, kontakt telefoniczny a także pisemne wezwania do zapłaty. Na tym etapie może pojawić się również windykacja terenowa. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, kancelaria windykacyjna może przygotować odpowiednie pisma i złożyć pozew o zapłatę w imieniu wierzyciela. Ponadto prawnicy skutecznie reprezentują wierzyciela przed sądem, co znacznie ogranicza stres związany z odzyskiwaniem należności. Na etapie egzekucji komorniczej firma windykacyjna może nadzorować pracę komornika i wskazywać zakres prowadzonej przez niego egzekucji, a także nadal prowadzić windykację ugodową.

Skorzystanie z usług profesjonalnego windykatora to sposób na zmniejszenie stresu, zachowanie dobrych relacji biznesowych z dłużnikiem, oszczędność czasu dla wierzyciela i przede wszystkim skuteczne odzyskanie należności. Windykator nie jest związany emocjonalnie z dłużnikiem co pozwala mu zastosować skuteczniejsze narzędzia perswazji. Co więcej, nadrzędnym celem profesjonalnej firmy windykacyjnej jest niwelowanie kosztów, toteż najczęściej zmierza do tego, aby spór z dłużnikiem zakończył się na etapie polubownym, dzięki czemu większa część odzyskanych pieniędzy zostanie w portfelu wierzyciela i nie będzie konieczności pokrywać kosztów procesu sądowego.

Related posts

Chemiczne czyszczenie stali nierdzewnej – na czym polega i czy jest bezpieczne?

admin

Fosforan paszowy – jakie ma znaczenie przy żywieniu trzody?

admin

Transport HDS – jak wybrać firmę?

admin